Konkurs plastyczny „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”

7 kwietnia 2022

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Wójt Gminy Wojcieszków Pani Agnieszka Cieślak ogłasza konkurs plastyczny: „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza” na przygotowanie pracy plastycznej, która ozdobi ścianę w budynku Klubu „Senior+” w Woli Burzeckiej.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych i zdolnych uczniów do rozwoju własnych umiejętności i postaw twórczych oraz promowanie ich osiągnięć artystycznych w lokalnym społeczeństwie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Wojcieszków. W konkursie mogą brać udział uczniowie indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach pod nadzorem opiekuna ze szkoły, do której uczęszczają.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w formacie A3 – szkic/ rysunek/ obraz dowolną techniką płaską, o tematyce związanej z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza. Praca, która zostanie wyłoniona spośród zgłoszonych prac i zajmie I miejsce zostanie następnie namalowana przez zwycięzcę/zwycięzców konkursu na ścianie wewnętrznej w budynku Klubu „Senior+” w Woli Burzeckiej w formacie 6m2 x 3m2 . Termin wykonania pracy przez zwycięzcę zostanie indywidualnie ustalony z organizatorem konkursu.

Prace należy dostarczyć osobiście na Sekretariat Urzędu Gminy Wojcieszków do dnia 27 kwietnia 2022 roku. W szczególnie uzasadnionej sytuacji termin konkursu może ulec zmianie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu plastycznego: Regulamin konkursu plastycznego

Załączniki do Regulaminu:

Załacznik Nr 1 do konkursu- oświadczenia

Załącznik Nr 2 Klauzula Informacyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00