KAMPANIA SPOŁECZNA „STOP POŻAROM TRAW”

25 marca 2022

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Wojcieszków, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Łukowie prowadzi kampanię społeczną pod nazwą „STOP POŻAROM TRAW”, zwaną dalej kampanią.

Działania te mają na celu uświadomienie społeczności lokalnej, iż pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Spowodowane jest to głównie wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Wysuszone trawy palą się bardzo szybko.

W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się „spod kontroli” i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania mieszkalno-gospodarcze. W wyniku takich zdarzeń ludzie niejednokrotnie tracą majątek całego życia. Wypalanie traw i związane z tym duże zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Taką sytuację mamy także i na naszym terenie. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

Nadmieniamy też, iż „sezon wypalania traw” dopiero się rozpoczyna, największa ilość tych zdarzeń przypada na miesiąc kwiecień.

Ziemia jest tylko jedna… Pamiętaj #stoppozaromtraw

Więcej informacji na temat kampanii „STOP pożarom traw” można znaleźć:

Strona: http://www.stoppozaromtraw.pl/

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00