XLI Sesja Rady Gminy Wojcieszków

1 marca 2022

W dniu 03 marca 2022 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Wojcieszków

 

 

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr: XXXVIII/2021, XXXIX/2022, XL/2022.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wojcieszków za 2021 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2021 roku stałych komisji działających przy Radzie Gminy Wojcieszków oraz planów pracy na 2022 rok stałych komisji działających przy Radzie Gminy Wojcieszków.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia plany pracy Rady Gminy Wojcieszków na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Centrum Usług Społecznych
  w Wojcieszkowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojcieszków na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw: Krzywie części wsi Oszczepalin Drugi, Piaski części wsi Bystrzyca, Sachalin części wsi Burzec na terenie gminy Wojcieszków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy powierzchni dachów na nieruchomościach będących własnością gminy Wojcieszków pod zainstalowane maszty antenowe dla urządzeń Internetu bezprzewodowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Wojcieszków.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00