DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO I LUBELSKIEGO

1 marca 2022

 

Szanowni Państwo!

Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) wydał Zarządzenie nr 48 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego  (stopień BRAVO)  na obszarze województwa lubelskiego, obowiązujący od dnia 28 lutego 2022 r. od godziny 23.59, do dnia 15 marca 2022 r. do godziny 23.59.

W związku z powyższym należy:

1)    wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz:

a)     monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

b)     sprawdzać dostępność usług elektronicznych,

c)     w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej;

2)   zachować wzmożoną czujność w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia, sprawdzić działanie instalacji alarmowych  oraz przepustowość dróg ewakuacji.

3)   sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania i alarmowania.

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Wojcieszków

                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                          Agnieszka Cieślak

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00