XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wojcieszków

23 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

W dniu 24 lutego 2022 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wojcieszków

 

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior+” w Woli Burzeckiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojcieszków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  7. Zamknięcie obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Zawiadomienie o zwołaniu XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wojcieszków

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00