XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wojcieszków

19 stycznia 2022

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wojcieszków

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Wojcieszków.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/158/20 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, prowadzonym przez Gminę Wojcieszków oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wojcieszków.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/92/20 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/206/2021 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  9. Zamknięcie obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wojcieszków.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00