Walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Wojcieszków

19 stycznia 2022

W miesiącu styczniu i lutym 2022 roku we wszystkich siedmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Wojcieszków, odbędą się  walne zebrania sprawozdawcze.

Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie min. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a także ustalenie wysokości składki członkowskiej.

Harmonogram zebrań jest następujący:
23 stycznia 2022 r. (niedziela), godz. 14.00 – OSP w Świderkach
23 stycznia 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP w Wólce Domaszewskiej
29 stycznia 2022 r. (sobota), godz. 18.00 – OSP w Woli Bystrzyckiej
30 stycznia 2022 r. (niedziela), godz. 14.00 – OSP w Wojcieszkowie
05 lutego 2022 (sobota), godz. 14.00 – OSP w Burcu
13 lutego 2022 r. (niedziela), godz. 14.00 – OSP w Oszczepalinie Pierwszym
13 lutego 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP w Oszczepalinie Drugim

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP, Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00