Uwaga mieszkańcy! Ankieta

25 listopada 2021

Zapraszamy Mieszkańców z obszaru działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI”, szczególnie Gminy Wojcieszków, do wyrażenia opinii na
temat warunków życia w gminie. Ankieta dostępna jest pod linkiem znajdującym się na dole.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do
dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb Mieszkańców.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ww. ankiety.

Link do samej ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2b9fdba4&&b=95ea966a0&&c=a065ec00

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00