XXXVI Sesja Rady Gminy Wojcieszków

8 listopada 2021

Zawiadomienie na XXXVI sesje RG Wojcieszków

 

Wojcieszków, dn. 08.11.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wojcieszków

 

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2021, nr XXXIV/2021, nr XXXV/2021.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Wojcieszków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wojcieszków
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wojcieszków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Wojcieszków w roku szkolnym 2021/2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
  z usługami opiekuńczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wojcieszków na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wojcieszków na 2022 rok.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        /-/ Roman Kaliński

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00