Uzyskanie numeru budynku

29 października 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że aby nadać budynkowi numer porządkowy należy zgłosić się do Urzędu Gminy Wojcieszków z wypełnionym wnioskiem o nadanie numeru porządkowego. Ponadto jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Wniosek o nadanie numeru porządkowego powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
  • określenie przedmiotu wniosku;
  • informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.wojcieszkow.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Dokumenty do pobrania.

Po złożeniu wniosku Urząd sprawdzi, czy twój wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest kompletny i pozwala na załatwienie sprawy. Jeżeli twój wniosek nie jest kompletny, to urząd poinformuje cię, co musisz uzupełnić. Następnie ustali numer porządkowy i zawiadomi cię o jego nadaniu. Numer porządkowy ustalany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 25 755 42 99.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00