Punkt informacyjno-konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

29 września 2021

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie powstał punkt informacyjno-konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

 

Pierwsze konsultacje w/w instytucji odbędą się
30.09.2021 r. (czwartek) w godzinach od 900 – 1200
w siedzibie
Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie

 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy będą w szczególności:

 • udzielali osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji
  o możliwościach i zakresie udzielania pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą w szczególności:

 • udzielali informacji min. w zakresie uzyskania orzeczenia
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej ;
 • umożliwiali składanie za pośrednictwem tutejszego Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie wniosków o wydanie orzeczenia
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej;
 • udzielali informacji w zakresie dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier, programach i projektach,
  w szczególności za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • umożliwiali składanie za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych
  w Wojcieszkowie wniosków w zakresie m.in.:
 • dofinasowania do likwidacji barier: w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych,
 • dofinasowania do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia się w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze oraz udziału w programach i projektach.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w konsultacjach

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00