ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP w WOJCIESZKOWIE

16 września 2021

Uchwałą nr 1/2021 z dnia 01.06.2021 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wojcieszkowie na dzień 29.08.2021 r. zwołał Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Zjazd odbył się w budynku Żłobka Gminnego „PUCHATEK” w Wojcieszkowie.

W Zjeździe uczestniczyli z głosem decydującym delegaci oraz z głosem doradczym przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych ze wszystkich siedmiu OSP działających na terenie gminy, a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego  oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Dh Janusz Kozioł, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wójt Gminy Wojcieszków Agnieszka Cieślak, Przewodniczący Rady Gminy Wojcieszków Roman Kaliński oraz pracownik Urzędu Gminy  Inspektor Grażyna Bernat.

 

Obradom przewodniczył dotychczasowy Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wojcieszkowie – Dh Andrzej Lewartowski.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję.

Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi gminę Wojcieszków chroni 7 jednostek OSP, w tym dwie (OSP w Woli Bystrzyckiej i OSP w Świderkach) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na dzień dzisiejszy w naszej gminie jest 246 członków OSP, w tym 199 mężczyzn i 47 kobiet. Na terenie gminy funkcjonują trzy młodzieżowe drużyny pożarnicze zrzeszające 106 członków (w tym 58 dziewcząt i 48 chłopców).

Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z roku na rok ulega poprawie.

W okresie urzędowania ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wojcieszkowie (2016-2021) Gmina Wojcieszków przeznaczyła 1 572 900,76 zł na zabezpieczenie przeciwpożarowe i funkcjonowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojcieszków.


Władze Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Wojcieszkowie, Kadencja  2021 – 2025

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 1. Prezes Jan Warpas
 2. Wiceprezes Piotr Gołoś
 3. Komendant Gminny Konrad Dębek
 4. Sekretarz Krzysztof Latoch
 5. Skarbnik Krzysztof Fredo
 6. Członek Monika Pytlik
 7. Członek Magdalena Żentała
 8. Członek Grzegorz Golba
 9. Członek Michał Stachniak
 10. Członek Bartosz Kraśniewski
 11. Członek Rafał Malinowski
 12. Członek Karol Kłoda
 13. Członek Marcin Grzywacz
 14. Członek Paweł Wanecki

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 1. Przewodniczący Michał Świder
 2. Sekretarz Piotr Warpas
 3. Członek Krzysztof Cieślak

 

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Jan Warpas, Piotr Gołoś, Konrad Dębek.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Michał Świder, Piotr Warpas.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00