„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

13 sierpnia 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Wojcieszków uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z tym, iż zamierzamy wystąpić o dofinansowanie w przedmiotowym programie, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ilości folii rolniczych i innych odpadów rolniczych pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, znajdujących się na terenie Gminy.

Realizacja niniejszego zadania uzależniona jest od otrzymania przez Gminę Wojcieszków dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W momencie otrzymania przez Gminę Wojcieszków dofinansowania z NFOŚiGW zainteresowani udziałem w projekcie rolnicy zostaną poinformowani o terminie i miejscu odbioru w/w odpadów.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Wojcieszków zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej ilości odpadów, która ułatwi oszacowanie wysokości kosztów przy składaniu wniosku oraz dostarczenie do Urzędu Gminy Wojcieszków, pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r.

UWAGA: Osoby, które złożą wypełnione dokumenty po wskazanym terminie, nie będą uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie do 1 Mg odpadów wynosi 500 zł, w przypadku przekroczenia tej kwoty rolnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę.

Druki ankiet oraz stosownych oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Wojcieszków, w pokoju nr 10 oraz na stronie internetowej Gminy Wojcieszków.

ANKIETA dla rolników

Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00