Zgłaszanie strat w uprawach rolnych – grad

14 lipca 2021

W związku z wystąpieniem opadów gradu na terenie Gminy Wojcieszków informujemy, iż wszyscy rolnicy, którym grad wyrządził szkody w uprawach mogą  składać oświadczenia dotyczące szkód w uprawach rolnych.

Oświadczenia należy składać niezwłocznie, w możliwie jak najszybszym terminie, tak aby komisja mogła jak najszybciej przystąpić do oszacowania strat.

Oświadczenia należy składać do Urzędu Gminy Wojcieszków, pokój nr 16.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa LUW, formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Wojcieszków w pokoju nr 16.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Wojcieszków tel. 25-755-42-99.

 

Druki oświadczeń:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00