XXXIII SESJA RADY GMINY

30 czerwca 2021
Szanowni Mieszkańcy,
W dniu 07 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wojcieszków.
Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.

 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

 8. Przedstawienie opinii RIO w Lublinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia gminy i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 10. Przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz
  z informacją o stanie mienia gminy.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojcieszków z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojcieszków z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Wojcieszków.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Wojcieszków.

                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                           /-/ Roman Kaliński

 

opinia RIO do sprawozd. za 2020 r

Uchwala RIO w sprawie zaopiniowania wniosku K.Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium

Wniosek K.Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Zawiadomienie o XXXIII sesji RG Wojcieszkow

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00