ASF! Zmiana przepisów dotyczących zwalczania ASF.

2 czerwca 2021

UWAGA ROLNICY

W DNIU 21 KWIETNIA ZMIENIŁY SIĘ PRZEPISY DOTYCZĄCE ZWALCZANIA ASF (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605 Z 7 KWIETNIA 2021R.USTANAWIAJĄCE SZCZEGÓLNE ŚRODKI ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ )

We wszystkich gospodarstwach hodujących świnie należy stosować dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji. W przypadku braku bioasekuracji nie jest możliwa sprzedaż świń do rzeźni. Do dnia 31 października 2021 roku dodatkowo należy wdrożyć tzw. „PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO”** . Musi być on zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie i złożony nie później niż do 31 października 2021.

W przypadku nie spełnienia tego wymagania do dnia 31 października nie będzie możliwa sprzedaż świń do rzeźni z wyjątkiem rzeźni produkującej na rynek krajowy (np. Kożuchówka).

Jeżeli, gospodarstwo produkuje na własne potrzeby, nadal muszą być spełniane dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji !!!!!

**załącznik: Plan bezpieczeństwa biologicznego

10-05-2021-Wytyczne rozp 2021_605 Plan bezp biol dla gosp 50 sztuk średniorocznie – Zał nr VI

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00