Odpady zielone – limit dotyczący ilości wystawianych odpadów zielonych w okresie od kwietnia do listopada

18 kwietnia 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wojcieszków,
przypominamy, że wprowadzony został limit jednorazowego wystawiania ODPADÓW ZIELONYCH w okresie od kwietnia do listopada w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą.
Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone , mogą wystawić w dniu zbiórki jedynie dwa worki lub pojemniki
o pojemności 120 litrów. Przypominamy również, że odpady zielone można kompostować
w przydomowych kompostownikach lub dostarczyć własnym transportem do PSZOK, gdzie bez opłat dodatkowych oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.
Selektywnie zebrane bioodpady ( zielone + kuchenne) trafią do kompostowania. Z nich powstanie kompost spełniający wymagania dotyczące nawozów lub środka poprawiającego uprawę gleby, który będzie można zastosować jako nawóz np.: przy uprawach i pielęgnacji roślin ozdobnych, trawników, roślin energetycznych, w leśnictwie itp.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków BIOODPADY zostały podzielne na:

 

BIOODPADY – odpady kuchenne ulegające biodegradacji  – WOREK BRĄZOWY

   Należy wrzucać:

Zepsute i zbędne warzywa i owoce, obierki z owoców i warzyw, przeterminowana żywność nabiałowa i pieczywo bez wędlin (bez opakowania),fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia.

Nie należy wrzucać:

Kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt w tym trocin zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi, piasku i sorbentu dla kotów, mięsa i padliny zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, niedopałków papierosów, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

ODPADY ZIELONE – WOREK BRĄZOWY

Należy wrzucać:

Odpady z pielęgnacji ogrodów, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno

Nie należy wrzucać:

Kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt w tym trocin zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi, piasku i sorbentu dla kotów, mięsa i padliny zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, niedopałków papierosów, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00