1 kwietnia br. rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

30 marca 2021

1 kwietnia 2021 roku rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Największe badanie statystyczne – realizowane raz na 10 lat – potrwa do 30 czerwca br. W związku z aktualną sytuację epidemiczną są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy, by wydłużyć czas trwania spisu do 30 września 2021 roku.

Obowiązkiem spisowym zostali objęci wszyscy mieszkańcy Polski stale mieszkający lub przebywający czasowo na terenie kraju i Polacy przebywający czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są też mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez wypełnienie formularza spisowego dostępnego na stronie https://spis.gov.pl/ od dnia 1 kwietnia br. Będzie można również skorzystać ze spisu „na żądanie” – zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99. W przypadku osób nieposiadających dostępu do Internetu, lub tych, którzy potrzebują pomocy, będzie można skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu, z tym że ta forma będzie możliwa tylko w przypadku, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Do jej przestrzegania obowiązani są osoby wykonujące prace spisowe, którzy przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

– Jak żyjemy, kim jesteśmy, z czego się utrzymujemy – to podstawowe informacje, które podczas spisu należy przekazać, zaznacza dyrektor Markowski. I dodaje: – To bardzo ważne informacje, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo. Należy przekazywać informacje prawdziwe, zgodne z prawdą. Są trzy pytania nieobowiązkowe, które dotyczą po pierwsze zdrowia, i te dotyczące wyznania i związków nieformalnych – zachęcam jednak do odpowiedzi, są one istotne.

Pierwszych fragmentarycznych spisów ludności dokonywano już w starożytnym Egipcie, Persji i Chinach. Wykorzystywano je do celów podatkowych, wojskowych lub religijnych. W starożytnym Rzymie regularnie odbywały się spisy ludności dla celów podatkowych i militarnych.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00