II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

23 lutego 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej i Panią Beatą Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, organizują drugą edycję konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną.

Do konkursu zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy – dzieci i młodzież szkolną, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych, artystów, plastyków.

Konkurs jest okazją do zaprezentowania naszej regionalnej i wspaniałej tradycji oraz nagrodzenia najpiękniejszych prac.

Pisanki tradycyjne muszą zostać wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wyglądem do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich czy strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna. Palmy tradycyjne, jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

  1. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
  2. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
  3. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
  4. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

W każdej z wyżej wymienionej kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:
a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
b) młodzież od 15 roku życia i dorośli
c) praca zbiorowa

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej najpóźniej 5 marca 2021 r.

ZASADY ZGŁASZANIA uczestników KONKURSU

  1. Urząd Gminy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną dokonają wyboru prac konkursowych i przekażą je do Starostwa Powiatowego w Łukowie.
  2. W konkursie każda gmina może wytypować łącznie trzy pisanki wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową) oraz trzy palmy wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową).

Więcej informacji uzyskają Państwo:

  • w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz pod nr tel. 25 755 41 22
  • Urzędzie Gminy pok. nr. 14, oraz pod nr tel. 25 755 42 27

Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa: https://skansen.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-i-karta-konkurs-na-palme-i-pisanke-2021-1.pdf

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00