Podpisywanie deklaracji i umów w kolejnych miejscowościach w projektach Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków

21 lutego 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Kontynuujemy etap podpisywania deklaracji udziału w projekcie oraz umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji. W kolejnych dniach podpisywane będą umowy przez mieszkańców następujących nieruchomości:

 • 22 lutego 2021 r. – Wola Bystrzycka;
 • 23 lutego 2021 r. – Wola Bystrzycka, Oszczepalin Drugi;
 • 24 lutego 2021 r. – Oszczepalin Drugi;
 • 25 lutego 2021 r. – Świderki;
 • 26 lutego 2021 r. – Świderki;

Szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej.

Ze względu na inne obowiązki, nastąpiło niewielkie przesunięcie w stosunku do tego co planowaliśmy.

W kolejnych dniach planujemy podpisywanie umów z Mieszkańcami z następujących miejscowości:

 • 1 marca 2021 r. – Wola Burzecka;
 • 2 marca 2021 r. – Wola Burzecka, Wojcieszków;
 • 3 marca 2021 r. – Siedliska;
 • 4 marca 2021 r. – Siedliska, Wojcieszków;
 • 5, 8, 9, 10 marca 2021 r. – Wojcieszków;
 • 10, 11, 12 marca 2021 r. – termin dodatkowy / osoby z listy rezerwowej;

Szczegółowy harmonogram pojawi się w przeciągu kilku dni.

W celu usprawnienia naszej pracy oraz konieczności zachowania reżimu sanitarnego, bardzo proszę o przychodzenie do Urzędu Gminy Wojcieszków dokładnie w wyznaczonych godzinach. Mieszkańców, którzy z różnych względów nie będą mogli przybyć w wyznaczonym czasie, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia daty i godziny wizyty. Ze względu na panującą epidemię bardzo proszę o przestrzeganie tych zasad.

Przy podpisaniu umowy powinien być obecny właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele. Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie muszą to być upoważnienia notarialne ważne, aby były oryginalne i z treści upoważnienia wynikało prawo do zawarcia umowy i podpisania deklaracji. Natomiast, gdyby ktoś z Państwa dysponował upoważnieniem notarialnym, będzie ono również akceptowane. Przykładowy wzór upoważnienia zamieszczamy poniżej.

Przy podpisaniu umowy niezbędne będzie okazanie:

– dokumentu tożsamości właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, w celu potwierdzenia tożsamości;

– dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, postanowienie sądu, itp.), który będzie stanowił załącznik do umowy;

– jeżeli ktoś posiada mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą działki lub nieruchomości, można ją przedstawić, w celu szybszego ustalenia nr działki ewidencyjnej oraz nr porządkowego.

Po podpisaniu umowy i deklaracji, jeden egzemplarz otrzymacie Państwo, natomiast jeden zostanie w Urzędzie Gminy.

Gdy zostaną podpisane wszystkie umowy (łącznie 1 100 umów), zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrany wykonawca instalacji. Następnie zostanie określona wysokość dopłaty do instalacji przez każdego Mieszkańca.

Podpisanie zarówno deklaracji jak i umowy użyczenia nieruchomości, na tym etapie, nie zobowiązuje Państwa do dokonywania żadnych płatności za instalacje. Dokładne kwoty płatności określone zostaną po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisaniu kolejnej umowy, określającej warunki organizacyjne i finansowe związane z montażem i eksploatacją instalacji.

Załączniki:

Harmonogram podpisywania umów – Wola Bystrzycka, Oszczepalin Drugi, Świderki

Upoważnienie do podpisania umowy i deklaracji

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00