Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

10 lutego 2021
Szanowni Państwo,
17 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wojcieszków.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr XXVI/2020 i nr XXVII/2021.
  3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Hermanowie i Szkoły Podstawowej w Siedliskach.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2021 roku.
  6. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2020 roku stałych komisji działających przy Radzie Gminy Wojcieszków oraz planów pracy na 2021 rok stałych komisji działających przy Radzie Gminy Wojcieszków.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Zawiadomienie o sesji

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00