Informacja dotycząca odpadów komunalnych

2 lutego 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dniu 26 listopada 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIV/159/20 o podniesieniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku do wysokości 15,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie zmuszony do poniesienia opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi trzykrotność stawki podstawowej tj. 45,00 zł.

Opłata wynika ze wzrostu opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także ze zwiększoną produkcją odpadów przez Mieszkańców. W przedstawianych raportach ZZOK w Adamkach Gmina Wojcieszków jest w czołówce zestawienia gmin oddających największą ilość odpadów komunalnych.

Koszt systemu odbioru i zagospodarowania odpadów powinien się bilansować. Co to oznacza? Gmina nie może zarabiać ale również nie może dokładać do systemu gospodarki odpadami.

W 2020 roku wydatek jaki Gmina poniosła za odbiór i  transport odpadów komunalnych wyniósł 969 691,53 zł. Mieszkańcy wpłacili 778 810,38 zł. Podliczając to Gmina dołożyła do systemu 190 881,15 zł.

Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby korzystali z rozwiązania jakim jest kompostownik. Ograniczmy produkcję BIOodpadów, co pozwoli nam na obniżenie kosztów zagospodarowania wszystkich odpadów. Pamiętajmy, że cena jaką ponosimy za wywóz śmieci uzależniona jest tylko i wyłącznie od ilości jaką wyprodukujemy.

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00