Harmonogram podpisywania deklaracji i umów w projektach Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków

1 lutego 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Rozpoczynamy etap podpisywania deklaracji udziału w projekcie oraz umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji. Podpisywanie deklaracji i umów rozpoczynamy od dnia 4 lutego 2021 roku dla miejscowości Burzec, Helenów, Glinne, Hermanów, Ciężkie, Nowinki. Otylin, Zofijówka.

W celu usprawnienia naszej pracy oraz konieczności zachowania reżimu sanitarnego, bardzo proszę o przychodzenie do Urzędu Gminy Wojcieszków w wyznaczonych godzinach, zgodnie z harmonogramem. Mieszkańców, którzy z różnych względów nie będą mogli przybyć w wyznaczonym czasie, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia daty i godziny wizyty. Ze względu na panującą epidemię bardzo proszę o przestrzeganie tych zasad.

Przy podpisaniu umowy powinien być obecny właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele. Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie muszą to być upoważnienia notarialne ważne, aby były oryginalne i z treści upoważnienia wynikało prawo do zawarcia umowy i podpisania deklaracji. Natomiast, gdyby ktoś z Państwa dysponował upoważnieniem notarialnym, będzie ono również akceptowane.

Przy podpisaniu umowy niezbędne będzie okazanie:

– dokumentu tożsamości właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, w celu potwierdzenia tożsamości;

– dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, postanowienie sądu, itp.), który będzie stanowił załącznik do umowy;

– jeżeli ktoś posiada mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą działki lub nieruchomości, można ją przedstawić, w celu szybszego ustalenia nr działki ewidencyjnej oraz nr porządkowego.

Po podpisaniu umowy i deklaracji, jeden egzemplarz umowy otrzymacie Państwo, natomiast jeden zostanie w Urzędzie Gminy.

Gdy zostaną podpisane wszystkie umowy (łącznie 1 100 umów), zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrany wykonawca instalacji. Następnie zostanie określona wysokość dopłaty do instalacji przez każdego Mieszkańca.

Harmonogram podpisywania umów i deklaracji w pozostałych miesiącach zostanie ogłoszony w przeciągu kilku następnych dni.

 

4 lutego 2021 r. – miejscowości Burzec, Helenów, Glinne Hermanów

5 lutego 2021 r. – miejscowości Ciężkie, Nowinki, Otylin Zofijówka

Szczegółowy harmonogram poniżej.

HARMONOGRAM – informacje ogólne

Harmonogram szczegółowy – Burzec, Helenów, Glinne, Hermanów, Ciężkie, Otylin, Nowinki, Zofijówka

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00