Opłaty za odpady komunalne

29 stycznia 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie gminy Wojcieszków, zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty, tj.:

– za miesiąc styczeń– do 15 lutego danego roku,

– za miesiąc luty – do 15 marca danego roku,

– za miesiąc marzec  – do 15 kwietnia danego roku, itd.

Jednocześnie przypominamy, że wciąż jest duża ilość nieuregulowanych wpłat za 2020 r. !

.

Niedotrzymanie terminu skutkuje wysłaniem upomnienia, co wiąże się z dodatkowym naliczeniem kwoty ustawowej 11,60 zł.

.

Opłaty za odpady komunalne można dokonać:

  • w kasie Urzędu Gminy gotówką lub dokonać płatności bezgotówkowych kartą (w sposób tradycyjny lub zbliżeniowo) bądź telefonem komórkowym w systemie Blik.
  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy:  B.S. w Trzebieszowie Oddział w Wojcieszkowie,  ul. Kościelna 40, 21-411 Wojcieszków 34 9206 0009 5500 3304 2000 0080

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w pok. nr. 10, a także pod nr tel. 25 755 41 23 lub 25 755 41 01 wew. 20.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00