Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków – rozpoczynamy realizację projektów…

26 stycznia 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Niedawno rozpoczęliśmy nowy 2021 rok, rok w którym przystępujemy do realizacji trzech projektów, związanych z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Wojcieszków, pn. Energia odnawialna w Gminie Wojcieszków. Już teraz startujemy z przygotowaniami do montażu instalacji tak, aby z początkiem wiosny, o ile pozwolą warunki atmosferyczne i sytuacja epidemiologiczna, pierwsze ekipy montażowe rozpoczęły montaż instalacji w poszczególnych gospodarstwach domowych.

Dobór instalacji dla poszczególnych Mieszkańców (gospodarstw) odbywał się na podstawie danych przedstawionych w ankietach (ilości osób, zużycie energii elektrycznej). W związku z tym przyjęto następujące instalacje:

– instalacje solarne o mocy – 2,72 kW, 4,08 kW, 5,44 kW;

– instalacje fotowoltaiczne o mocy – 3,40 kW, 4,76 kW;

– instalacje pomp ciepła o mocy 2 kW;

– kotły na biomasę o mocy 16 kW i 25 kW;

Harmonogram naszych działań będzie następujący:

  1. Podpisanie deklaracji i umów użyczenia nieruchomości ze wszystkimi Mieszkańcami, którzy zgłosili chęć udziału w projektach;
  2. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy montażu instalacji;
  3. Podpisanie umów użyczenia instalacji, w których zostanie określony wkład finansowy Mieszkańców oraz określone zasady korzystania z instalacji;
  4. Dokonanie wpłaty wkładu finansowego przez Mieszkańców;
  5. Montaż instalacji.

Działania określone w punktach od 1 do 4 powinny zakończyć się najpóźniej do końca kwietnia – maja 2021 roku. Zakończenie tych działań warunkuje dalszą realizację projektu i montaż instalacji w konkretnych gospodarstwach. Nie lada wyzwaniem dla nas jest zorganizowanie etapu 1 i 3, związanego z podpisywaniem umów z Mieszkańcami. Łącznie musimy podpisać ponad 1 100 umów z każdym właścicielem lub współwłaścicielami nieruchomości.

Dlatego już teraz rozpoczynamy 1 etap realizacji projektów – czyli podpisywanie umów użyczenia nieruchomości. Do podpisania tej umowy niezbędne będzie okazanie tytułu własności do nieruchomości (akt notarialny, księga wieczysta lub postanowienie sądu), wskazanie numeru porządkowego nieruchomości oraz numeru ewidencyjnego działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w którym montowana będzie instalacja. Do podpisania umowy niezbędny będzie również dokument tożsamości właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości. Na podstawie danych zawartych w ankietach oraz przedłożonych dokumentów zostanie przygotowana i zawarta umowa użyczenia nieruchomości oraz podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie. Dokumenty te będą wiążącym zobowiązaniem Mieszkańca do uczestnictwa w projekcie i stanowiły będą dla nas podstawę do dalszego działania.

W przeciągu kilku dni na naszej stronie internetowej www.wojcieszkow.pl oraz na profilu FB pojawi się dokładny harmonogram i szczegółowe informacje na temat procedury podpisywania umów. Określone tam zostanie kolejność podpisywania umów wg miejscowości. Niestety panujące obostrzenia nie pozwalają nam spotkać się bezpośrednio w poszczególnych miejscowościach, dlatego zmuszeni jesteśmy wszystkie czynności wykonywać w Urzędzie Gminy, zachowując przy tym reżim sanitarny. Dlatego też prosimy Mieszkańców o podejście do tego tematu ze zrozumieniem, postępując zgodnie z wytycznymi sanitarnymi oraz poleceniami pracowników. Wszystko to robimy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie informacji, przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej oraz na naszym profilu na FB. Do kontaktu z Mieszkańcami wykorzystamy również naszą aplikację BLISKO, dlatego też polecamy ją tym wszystkim, którzy jeszcze jej nie zainstalowali na swoich telefonach.

Dokładając wspólnego wysiłku, razem uda nam się z powodzeniem zrealizować trzy duże projekty z zakresu energii odnawialnej w Gminie Wojcieszków, których łączna wartość przekracza kwotę 13 milionów złotych. Nie zmarnujmy tych pieniędzy. Pokażmy wspólnym działaniem, że nam wszystkim zależy na dobru Gminy Wojcieszków oraz jej Mieszkańców.

 

W sprawie realizacji projektu można kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Wojcieszków, nr tel. 25 755 41 01 lub 25 755 42 27.

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00