INFORMACJA DOT. OPŁAT I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

4 stycznia 2021

Szanowni Mieszkańcy,

W wyniku zwiększenia opłat przez ZZOK w Adamkach i zwiększoną produkcję odpadów przez Mieszkańców,  Rada Gminy Wojcieszków zobligowana została podnieść od 1 stycznia 2021 roku stawkę opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi do wysokości 15,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie zmuszony do poniesienia opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi trzykrotność stawki podstawowej tj. 45,00 zł.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych i funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na 2021 rok zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy Usługi – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wojcieszków.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:  https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=191&p1=szczegoly&p2=73714

Uchwala_nr_XXIV_159_20

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00