OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOJCIESZKÓW

17 grudnia 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Zachęcamy do zapoznania się z Obwieszczeniami Wójta Gminy Wojcieszków:

1.  dot. przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojcieszków

2. dot. przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości:

  • Wólka Domaszewska i Zofibór oraz Świderki,
  • Burzec, Wola Burzecka i Glinne,
  • Siedliska i Bystrzyca,
  • Kolonia Bystrzycka, Helenów, Otylin i Wola Bystrzycka,
  • Hermanów, Ciężkie i Marianów,
  • Oszczepalin Pierwszy i Oszczepalin Drugi,
  • Wola Bobrowa, Zofijówka i Nowinki,
  • Wojcieszków.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz ww. planów miejscowych na piśmie w Urzędzie Gminy Wojcieszków ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w szczególności poczty elektronicznej, na adres: urzad_gminy@wojcieszkow.pl

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel.: ☎️ 25 755 42 99.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wojcieszków

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00