Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Wojcieszków

7 grudnia 2020
Szanowni Państwo,
14 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wojcieszków.
Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie YouTube.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/20 i XXIV/20.
  3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wojcieszków.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojcieszków na rok 2021.
  8. Sprawozdanie z zakończenia prac komisji statutowej nad Statutem Gminy Wojcieszków.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Wojcieszków.

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00