Zaproszenie na XXIV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wojcieszków

24 listopada 2020
Szanowni Państwo,
26 listopada 2020 r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wojcieszków.
Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału lub oglądania transmisji na żywo na stronie YouTube.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Wojcieszków oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na jednego mieszkańca.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
    i zagospodarowania tych odpadów.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Zawiadomienie na XXIV sesje RG

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00