Zaproszenie na XXIV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wojcieszków

6 listopada 2020
Szanowni Mieszkańcy,
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wojcieszków, która odbędzie się 12 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków lub oglądania transmisji na żywo na stronie YouTube.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wojcieszków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/96/20 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wojcieszków na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wojcieszków na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Wojcieszków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Wojcieszków.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Zawiadomienie na XXIV sesje RG

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00