Zaproszenie na XXIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wojcieszków

6 listopada 2020
Szanowni Mieszkańcy,
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wojcieszków, która odbędzie się 10 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków lub oglądania transmisji na żywo na stronie YouTube

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/147/18 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „PUCHATEK” w Wojcieszkowie i nadania mu statutu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wojcieszkowie.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00