Konkurs pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

15 października 2020
Szanowni Państwo!
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), kluby seniora, sołectwa oraz grupy nieformalne mające siedzibę na obszarze LGD „RAZEM” do udziału w II edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”.
Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
👉 inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, tj. infrastruktura turystyczna i rekreacyjna,
👉 inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.
Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:
✅ I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (500 zł)
✅ II miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (300 zł)
✅ III miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (200 zł)
✅ Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia
✅ Laureaci otrzymają również grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, Przewodnik turystyczny po obszarze Działania LGD „RAZEM”
Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM”, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2020 r.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://lgdrazem.pl/jezeli-aktywizujesz-spolecznosc…/
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00