Odbiór drogi gminnej w miejscowości Ciężkie

12 października 2020

W dniu 30 września 2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciężkie, na działce o numerze ewidencyjnym 275 od km 0+413 do km 1+233. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 820 m.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

Wartość inwestycji wyniosła 190 043,00 zł brutto, z czego 80 000,00 zł stanowiło dofinansowanie.

Inwestycja zrealizowana została przez Usługi Transportowo – Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba, Łąkoć 39, 24-170 Kurów.  Wykonawca przebudowy drogi został wyłoniony w trakcie postępowania o zamówieniach publicznych:  https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=191&p1=szczegoly&p2=71334

 

 

 

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00