XXII Sesja Rady Gminy Wojcieszków

9 września 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Sesji Rady Gminy Wojcieszków, która odbędzie się 16 września 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków lub oglądania transmisji na żywo na stronie YouTube

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wojcieszków za rok szkolny 2019/2020.
 5. Informacja o działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wojcieszków w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Wojcieszków i jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności  pomocy  publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Zawiadomienie na XXII Sesję Rady Gminy

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00