Kolejne laptopy trafiły do szkół

3 września 2020

Szanowni Państwo,

Gmina Wojcieszków uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki z projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

To już drugi Projekt organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym samorządy mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Tym razem samorządy mogły liczyć na wsparcie od 35 do 165 tysięcy złotych . W programie „Zdalna szkoła” kwoty dofinansowania wynosiły 35-100 tysięcy złotych.

To, jaka kwota trafiła na konto Gminy zależało od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Gmina Wojcieszków otrzymała grant w wysokości 104 994,00 zł.
Za otrzymane środki zostały zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem, w ilości 38 sztuk.

Zakupiony sprzęt został przekazany do wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wojcieszków.

W razie potrzeby zdalnej nauki sprzęt zostanie wypożyczony uczniom, którzy najbardziej będą go potrzebować.

Kiedy lekcje będą odbywać się w szkołach, sprzęt będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych przez wszystkich uczniów.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00