Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

11 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Burcu odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Gminy Wojcieszków.

Spotkanie zorganizowała Wójt – P. Agnieszka Cieślak, wraz z Sekretarz – P. Zofią Mikusek, w celu rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi, wypracowania planu działania, potrzeb, uwzględniając przy tym zasoby, obawy i oczekiwania organizacji.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie gminy:

  1. Kół Gospodyń Wiejskich w Burcu, Ciężkim, Helenowie, Oszczepalinie Drugim, Wojcieszkowie;
  2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie;
  3. Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej;
  4. Szkoły Podstawowej w Burcu, prowadzonej przez Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo- Kulturalne „Przymierze”;
  5. Spółdzielni Socjalnej „Wojcieszkowianka”;
  6. Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wojcieszków;
  7. Towarzystwa Przyjaciół Wojcieszkowa;
  8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Burcu, Wojcieszkowie;
  9. Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ,,Dragon” w Wojcieszkowie;
  10. Ludowego Klubu Piłkarskiego „Orkan” Wojcieszków.

Swoją obecnością zaszczyciła nas również Prezes Banku Żywności w Lublinie – P. Marzena Pieńkosz – Sapieha, a także Zastępca Wójta – P. Piotr Goławski.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Świdniku, którzy będą służyć pomocą w zakresie organizacyjnym, szkoleniowym i doradczym ww. organizacjom.

Uwieńczeniem spotkania było wspólna integracja przy grillu.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, wymiany myśli, doświadczeń, planów, a także życzymy owocnej współpracy organizacji społecznych z samorządem.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00