Zwrot podatku akcyzowego

3 sierpnia 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Wojcieszków przypomina, że od dnia dzisiejszego do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz w przypadku posiadania bydła informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w gospodarstwie za 2019 rok – dotyczy producenta rolnego składającego wniosek tylko w drugim terminie.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

Forma wypłaty pieniędzy:

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, nastąpi do końca października 2020 roku.

Dokumenty można pobrać w Urzędzie Gminy, pok. Nr 4 oraz ze strony: https://wojcieszkow.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00