Rząd planuje wsparcie dla rolników w związku z COViD-19 oraz ubiegłoroczną suszą !

24 lipca 2020

Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem COVID–19, a nie otrzymali dotacji w powodu wystąpienia w 2019 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r., mogą liczyć na wsparcie.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Aby uprościć warunki ubiegania się o pomoc, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia.

Szczegóły: https://www.lublin.uw.gov.pl/…/pomoc-suszowa-de-minimis-201…

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00