PRZYPOMINAMY O OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

21 lipca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty tj.:

– za miesiąc maj – do 15 czerwca danego roku,

– za miesiąc czerwiec – do 15 lipca danego roku,

– za miesiąc lipiec  – do 15 sierpnia danego roku, itd.

Jeżeli termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wpłaty można dokonać w następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Niedotrzymanie terminu skutkuje wysłaniem upomnienia.  Wiąże się to z dodatkowym naliczeniem kwoty ustawowej 11,60 zł.

Właściciel nieruchomości może jednorazowo uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres czasu dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiący jego wielokrotność, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego.

Opłaty za odpady komunalne można dokonać:

  • w kasie Urzędu Gminy gotówką lub dokonać płatności bezgotówkowych kartą (w sposób tradycyjny lub zbliżeniowo) bądź telefonem komórkowym w systemie Blik.
  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 
    B.S. w Trzebieszowie Oddział w Wojcieszkowie,  ul. Kościelna 40, 21-411 Wojcieszków
    34 9206 0009 5500 3304 2000 0080

 

Więcej:  https://wojcieszkow.pl/gospodarka-odpadami/

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00