XXI Sesja Rady Gminy Wojcieszków

15 lipca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Gminy Wojcieszków, która odbędzie się 29 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków lub oglądania transmisji na żywo na stronie YouTube

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/20 i sesji nr XX/20.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 7. Przedstawienie sprawozdania   z   wykonania   budżetu   gminy   za   2019   rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
 8. Przedstawienie opinii RIO w Lublinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
 9. Przedstawienie opinii   Komisji   Rewizyjnej   o   wykonaniu   budżetu   gminy wraz z  informacją  o  stanie  mienia  gminy  i  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi Gminy.
 10. Przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  o  udzielenie  Wójtowi  Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 11. Dyskusja nad  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2019  rok  wraz z informacją o stanie mienia gminy.
 12. Podjęcie uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojcieszków z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Wojcieszków z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojcieszków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Wojcieszków.

 

XXI Sesja Rady Gminy Wojcieszków

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00