Spółdzielnia Socjalna „Wojcieszkowianka”

6 lipca 2020

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że Gmina Wojcieszków we współpracy  z Wiejskim Stowarzyszeniem Oświatowo-Kulturalnym „Przymierze” w Burcu  założyła Spółdzielnię Socjalną „Wojcieszkowianka”, która została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dniu 01 kwietnia 2020 r.

Spółdzielnia została założona w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. – nie ze środków budżetu gminy!

Spółdzielnia rozpoczęła praktyczną działalność pod koniec czerwca, po podpisaniu umowy na dofinansowanie w/w projektu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Świdniku.

W ramach dofinansowania Spółdzielnia otrzyma środki finansowe na dostosowanie i doposażenie  w wysokości 120.000,00 zł oraz wsparcie pomostowe na zatrudnionych  pracowników.

Spółdzielnia  jest podmiotem wyodrębnionym  pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą.  Jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników ale przeznacza go na  reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.

Spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej świadczy usługi:

– opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych,
– sprzątające i porządkowe
– roznoszenie przesyłek listowych.

Prezesem Zarządu Spółdzielni  jest Pani Agnieszka Dzięcioł.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej „Wojcieszkowianka”.

 

Fanpage Spółdzielni:

https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Wojcieszkowianka–100980818357202/?epa=SEARCH_BOX

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00