PRZYPOMNIENIE O PŁATNOŚCIACH !

24 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy, o regularnych wpłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie ze złożoną deklaracją). Opłata od osoby wynosi 12 zł.

Dla porównania stawka od osoby w sąsiednich gminach: Adamów, Krzywda, Serokomla – wynosi 13 zł.

Ponadto przypominamy, że 15 lutego 2020 r. minął termin płatności I raty podatku od środków transportowych oraz 15 maja br. II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Powyższe zobowiązania należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.:

  1. na rachunek bankowy Gminy Wojcieszków
  2. lub w kasie Urzędu Gminy, przy czym należy zachować wszelkie wymogi sanitarne:
  •  jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,
  •  należy zachować 2-metrową odległość od innych osób,
  •  zasłaniać nos i usta,
  •  każdorazowo dezynfekować ręce przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.

 

Po ww. terminie, od 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do osób zalegających z płatnościami będą rozsyłane upomnienia.

Wiąże się to z dodatkowym naliczeniem kwoty ustawowej 11,60 zł.

 

Prosimy o sprawdzenie swoich płatności i uregulowanie ewentualnych zaległości, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy:

–  gospodarka odpadami pok. nr. 10, nr tel. 25 755 41 23 lub 25 755 41 01 wew. 20.

–  wymiar podatków i opłat, księgowość podatkowa pok. Nr 4 pod nr tel. 25 755 41 24 lub 25 755 41 01 wew. 13.

–  kasa nr tel. 25 623 97 73 lub 25 755 41 01 wew. 15.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00