23 czerwca – ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce

23 czerwca 2020

23 czerwca jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Do spisu wyborców można się dopisać też przez Internet. We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania.

Z kolei do piątku 26 czerwca w godzinach pracy urzędu, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, możemy odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Otrzymamy dwa zaświadczenia, które dadzą nam prawo do oddania głosu w pierwszej turze – 28 czerwca i ewentualnej drugiej turze wyborów – 12 lipca.

Jest to rozwiązanie m.in. dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą przebywały w dniu głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.

Do 23 czerwca wyborcy, którzy wiedzą, że w czasie wyborów będą w kwarantannie lub izolacji domowej mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do skrzynek pocztowych lub dostarczenie ich do urzędów gmin. Ale również w dniu wyborów w godzinach otwarcia lokali będzie możliwe dostarczenie kopert do właściwych obwodowych komisji wyborczych – osobiście lub za pośrednictwem innych osób.

Szczegółowy kalendarz wyborczy: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00