WYBORY PREZYDENTA RP 2020 – ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO CZŁONKÓW OKW

9 czerwca 2020

Działając na podstawie § 6 ust. 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., informuję pełnomocników komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Gminy Wojcieszków można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy Wojcieszków, przesłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skan zgłoszenia, z własnoręcznymi podpisami kandydatów na członków OKW oraz osoby zgłaszającej, należy przesłać na adres e-mail Urzędu Gminy Wojcieszków: urzad_gminy@wojcieszkow.pl .

Oryginały zgłoszeń należy przesłać drogą pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy lub doręczyć w terminie późniejszym, uzgodnionym z urzędnikiem wyborczym lub pracownikiem urzędu.

W przypadku braków w zgłoszeniu urzędnik wyborczy lub pracownik Urzędu Gminy Wojcieszków będzie kontaktował się z osobą dokonującą zgłoszenia telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail, podobnie będzie wyglądał kontakt z kandydatem na członka OKW. Dlatego też proszę o podawanie na formularzach zgłoszeniowych zarówno nr telefonu jak i adresu e-mail.

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszeń można uzyskać pod nr tel. 25 755 41 01. lub za pomocą poczty elektronicznej urzad_gminy@wojcieszkow.pl .

Urzędnik Wyborczy

w Gminie Wojcieszków

/-/ Monika Siurek

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00