Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

4 czerwca 2020

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że producenci rolni z województwa lubelskiego mogą składać wnioski do Komisji powołanych przez Wojewodę Lubelskiego o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Od 2020 r. następuje zmiana w procedurze szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy i sporządzanie protokołu będzie odbywało się przez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.

Stworzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aplikacja ma na celu usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Aplikacja umożliwi automatyczną weryfikację zgłoszeń z zasięgiem suszy wyznaczonej na podstawie klimatycznego bilansu wodnego (KBW) i ustalonym poziomem strat w plonach.

Informujemy również, że Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące
ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub
lawinę oraz aktualne wzory protokołów są już dostępne na stronie Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, w zakładce Komunikaty

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00