Przywrócenie obsługi nieodpłatnych usług specjalistycznych dla Mieszkańców Gminy Wojcieszków

1 czerwca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie w bieżącym roku kalendarzowym kontynuuje realizację projektu „MIĘDZYGMINNE SPECJALISTYCZNE WSPARCIE RODZINY” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich oraz 6 innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z Powiatu Łukowskiego.

Okres realizacji Projektu – do 31.12.2020 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Włączenie społeczne, Działanie 11.2, Usługi Społeczne i zdrowotne, Projekt pt.: „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”.
Nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06.0048/17

Projekt ma na celu interdyscyplinarne wspieranie rodzin z Naszej Gminy.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów:
– PRAWNIK
– MEDIATOR
– PSYCHIATRA ŚRODOWISKOWY
– TERAPEUTA RODZIN
– SPECJALISTA DO SPRAW UZALEŻNIEŃ
– SPECJALISTA DO SPRAW PRZEMOCY
– PORADY OBYWATELSKIE
– PSYCHOLOG
– PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Porady odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie lub w świetlicy wiejskiej, znajdującej się z tyłu budynku GOPS.

W miesiącu czerwcu 2020 zaplanowane są w następujących terminach:

TERAPEUTA RODZIN 04.06.2020 r.

PSYCHOLOG DZIECIĘCY – 09.06.2020 r.

PRAWNIK  – 11.06.2020  i  25.06.2020 r.

PSYCHOLOG – 25.06.2020 r.

Pozostałe porady specjalistów ustalane będą w zależności od potrzeb.

Więcej informacji w siedzibie GOPS w Wojcieszkowie lub pod nr tel. 25 755 43 34.

 

Bezpłatne porady specjalistów

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00