Przypomnienie o opłacie za gospodarowanie odpadami, o rzetelnej segregacji, a także o aktualizowaniu deklaracji !

27 maja 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie gminy Wojcieszków, zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji.
Opłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy, a także przelewem na konto Gminy.

Ponadto przypominamy, iż wszyscy są zobligowani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, wszystkie odpady oddajemy jako segregowane !

Prosimy o rzetelną segregację tych odpadów, tak aby w workach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się odpady zgodnie z zasadami segregacji. Nieprawidłowa segregacja odpadów wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminę, a w konsekwencji skutkować będzie podwyższeniem wysokości opłat Mieszkańcom.

Wszyscy Mieszkańcy, którzy deklarowali wcześniej odpady niesegregowane, zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji wskazujących na prowadzenie selektywnej zbiórki.

Należy również aktualizować dane w Urzędzie Gminy dot. numeru domu oraz liczby osób zamieszkujących posesję po to, aby zapobiec nieporozumieniom podczas zbiórki odpadów komunalnych.

Więcej informacji uzyskają Państwo w pok. nr. 10, a także pod nr tel. 25 755 41 23 lub 25 755 41 01 wew. 20.

segregacja odpadów komunalnych

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00