Konkurs plastyczny ,,Co to znaczy być uczciwym?’’

7 maja 2020

Gmina Wojcieszków we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, ogłasza konkurs, pt. ,,Co to znaczy być uczciwym?’’.

Celem Konkursu jest  ukazanie postrzegania uczciwości przez dzieci oraz wprowadzenie uczniów w świat wartości, wywołanie u dzieci refleksji na temat różnych przejawów uczciwości sprzyjające kształtowaniu odpowiednich postaw moralno-etycznych oraz przygotowujące do świadomego podejmowania właściwych wyborów, a także promowanie idei uczciwości i etycznego postępowania poprzez upowszechnienie twórczości dzieci.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych z Gminy Wojcieszków.

Forma prac konkursowych: technika dowolna w formie plakatu (w formacie A4 lub A3).

Prace plastyczne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wojcieszków, ul.Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków, najpóźniej  15 maja 2020 r. do godz. 9.00 !

Na zwycięzców czekają nagrody !

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25 755 42 27

Konkurs CBA

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00