Koła Gospodyń Wiejskich w dobie koronawirusa

30 kwietnia 2020

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa staje się coraz bardziej odczuwalna, głównie przez obostrzenia, które zostały wprowadzone przez rząd; w szczególności ograniczenia w przemieszczaniu się i obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

W związku z w/w sytuacją zapotrzebowanie na maseczki ochronne jest ogromne. Zainteresowani są już nie tylko pracownicy służby zdrowia, ale w ostatnim czasie wszyscy, którzy chcą wyjść z domu.

Na szczęście większość Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Wojcieszków nie zaprzestało swoich działań, ale prowadzą bardzo aktywną i różnorodną działalność.

Panie z KGW: Burzec, Siedliska, Wojcieszków i Wólka Domaszewska zasiadły w swoich domach do maszyn i szyją maseczki jedno- i wielowarstwowe, które są wielokrotnego użytku. Domowa produkcja odbywa się z zachowaniem ostrożności.

  • KGW Burzec – na początku zaistniałej epidemii Panie zaangażowały się w akcję szycia maseczek dla osób szczególnie narażonych na zarażenie tj. personelu medycznego, następnie dla potrzebujących mieszkańców gminy.
    Czas obowiązkowego przebywania w domu Panie wykorzystały także na udział w konkursach; napisały i złożyły kilka wniosków o dofinansowanie, m.in. w Fundacji Orlen, Lokalnej Grupie Działania „Razem ku lepszej przyszłości” (LGD) i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
  • KGW Siedliska – uszytych maseczek ma około 400 szt., z których część rozdanych zostało lokalnym Sponsorom, którzy dotychczas wspierali Panie przy organizacji imprez, festynów, dożynek, a także część rozdysponowanych wśród mieszkańców gminy. Panie szyją także czapeczki i opaski dla dzieci.  Na święta wykonywały również stroiki wielkanocne.
  • KGW Wojcieszków – Panie dotychczas wykonały ponad 200 szt. maseczek, które w większości trafią do Sponsorów wspierających pracę koła przy organizacji różnych uroczystości, festynów czy dożynek. Maseczki zostały przekazane również na Komisariat Policji w Adamowie i OSP w Wojcieszkowie; pozostałe trafią do mieszkańców. Aby zapewnić ciągłość w kultywowaniu tradycji, Panie na święta przygotowały własnoręcznie Palmy wielkanocne.
  • KGW Wólka Domaszewska – Panie również zajęły się produkcją maseczek ochronnych, które rozdają potrzebującym mieszkańcom swojej miejscowości.

Wszystkim Paniom składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie.

Zdjęcia udostępnione przez KGW. Dziękujemy !

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00