Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej

28 kwietnia 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek korzystanie z usług pocztowych.

Umieszczenie skrzynki oddawczej ogranicza do minimum bezpośredni kontakt z listonoszem pozytywnie wpływając na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców jak i Pracowników Poczty Polskiej.

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną – przestrzegającą obowiązujące przepisy prawa.❗️

Obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej wynika z przepisów art. 40 Ustawy Prawo Pocztowe. Zgodnie z jego treścią właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę pocztową, która spełnia prawnie określone wymogi.

Przepisy regulują miejsce umieszczenia skrzynki pocztowej. W budynkach jednorodzinnych skrzynka powinna znajdować się przed drzwiami budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości np. na bramce wejściowej do posesji lub ogrodzeniu. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, w których jest więcej niż 3 lokale, skrzynki powinny znajdować się w części ogólnodostępnej. Każdy lokal to oddzielna skrzynka pocztowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych z dnia 3 kwietnia 2014 roku, skrzynka pocztowa powinna być wykonana z odpowiedniego materiału oraz mieć określoną konstrukcję. Ma chronić umieszczone w niej przesyłki listowe przed kradzieżą, ma zapewniać poufność i zabezpieczać na wypadek pożarów. Powinna również chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Jej krawędzie nie mogą być ostre, by przy doręczaniu i odbieraniu przesyłek nie narażać listonoszy na niebezpieczeństwo.

Wielkość skrzynki ma umożliwiać umieszczenie w niej standardowej koperty o wymiarach 229 mm x 324 mm. Minimalna pojemność skrzynki ma zapewnić możliwość umieszczenia w niej przesyłek o łącznej grubości co najmniej 60 mm.

Stare umieszczone skrzynki niespełniające wymogów mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia.

Osoby, które nie zrealizują obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej podlegają karze pieniężnej.
Wysokość kary wynosi od 50 złotych do nawet 10 tysięcy złotych (art. 127 Ustawy Prawo Pocztowe). ❗️

Przepisy Prawa Pocztowego nabrały nowego wymiaru również w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, które prawdopodobnie będą przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00